Search
Prehľad PIONEER hybridov kukurice pre rok 2009

 

Názov hybridu
FAO číslo CRM číslo Typ zrna Využitie Registrácia ( v SR rok, EÚ katalóg odrôd) Odporúčaná hustota porastu (tis. rastlín/ha)
Suché podmienky Vlhké podmienky
PR39G12 220 79 flint / medzityp siláž/zrno 2002 85 95
PR39H93 novinka! 240 81 flint / medzityp siláž/zrno 2008 85 95
PR39T13 novinka!  260 83 flint / medzityp siláž/zrno 2008 85 90
PR39D81 270 85 konský zub zrno 2004 65-70 80
PR39T45 290 87 flint / medzityp siláž/zrno 2007 70-80 80-90
PR39F58 300 88 medzityp / dent siláž/zrno EÚ katalóg 75 80
PR38B12 310 89 konský zub zrno EÚ katalóg 68-75 80
PR38V91 310 89 konský zub siláž/zrno 2007 68-70 75
PR38R92 320 90 konský zub zrno 2007 70-75 75-80
PR38R56 novinka! 330 91 konský zub zrno EÚ katalóg 70-75 75-80
PR38A79 novinka! 350 93 konský zub zrno EÚ kat./ŠOS 68-70 70-75
PR38A24 380 95 konský zub zrno 2003 62-68 70-80
PR37N54 novinka! 380 95 konský zub zrno EÚ katalóg 62-68 70-80
PR37D25 390 96 konský zub zrno 2004 65 80
PR37N01 novinka! 390 96 konský zub zrno 2008 65-68 70-80
PR37Y12 400 96 konský zub zrno 2008 60 65
PR37K92 novinka! 420 98 konský zub zrno EÚ katalóg 65-70 70-75
PR37F73 420 98 konský zub zrno (siláž) 2007 60-65 65-75
PR37M34 430 99 konský zub zrno 2003 65-70 65-75
PR37K85 430 99 konský zub siláž 2007 65-75 75-85
PR36D79 novinka! 450 100 konský zub zrno 2008 60-68 60-75
PR36R10 470 101 konský zub zrno 2001 60-68 60-70
PR36H43 novinka! 470 101 konský zub zrno EÚ katalóg 60-67 60-70
PR36P85 480 102 konský zub siláž 2007  55-60 65-70
PR36K67 480 102 konský zub zrno 2007 50-60 60-70
PR35F38 490 103 konský zub zrno 2008 55-60 75-77
PR36P12 500 104 konský zub zrno 2001 55-60 65-70
PR36T24 500 104 konský zub siláž/zrno 2007 50-60 60-70
CORALBA 550 107 konský zub siláž 2000 50-60 60-70
PR34A92 550 107 konský zub siláž 2002 50-60 60-70

Pomáhame Vám novými informáciami

tým, že odteraz budeme uvádzať doteraz iba interne používané označenie CRM (comparative relative maturity – relatívna skorostná skupina) popri tradičnom registračnom čísle FAO. Systém CRM odlišuje od seba hybridy kukurice s rôznou vegetačnou dobou na základe celkovej potreby tepla potrebného pre dosiahnutie ich jednotlivých fáz života. Podľa našich skúseností sú takto vytvorené hodnoty menej závislé na vplyve konkrétnych rokov, presnejšie a systematickejšie charakterizujú naše hybridy, než systém čísel FAO, ktorý berie do úvahy kalendárne dni.

 

Text/HTML

 

Vyberte si svojho favorita!

 

Text/HTML

Login | Terms Of Use | Privacy Statement
  Trademarks and service marks of Pioneer Hi-Bred International, Inc. |     Copyright 2009