Search
Pioneer zvyšuje náskok v šlachtení ozimnej repky

Spoločnosť Pioneer začala s hybridizáciou pred 80 rokmi a touto metódou získala v šľachtení mimoriadne úspechy. Je všeobecne známe, že výskum spoločnosti Pioneer v oblasti repky olejky sa takisto ako aj v kukurici a slnečnici sústreďuje na hybridy. Sme presvedčení, že hybridizácia poskytuje podstatne viac možností – na jednej strane – pre šľachtiteľov, aby dosiahli pokrok v genetike rastlín, keďže nároky z roka na rok stúpajú, a – na druhej strane – pre pestovateľov, aby mohli využiť výhody, ktoré tieto hybridy poskytujú (úrodový potenciál, vetvenie, vitalita pri vzchádzaní, lepšia adaptabilita, silnejší koreňový systém, zvýšená odolnosť voči vyzimovaniu atď.).

 

Podobné bežne pestované vysokovýkonné hybridy boli doteraz vyvinuté v systémoch, kde bol k dispozícii iba malý počet samičích línií. Naproti tomu majú šľachtitelia spoločnosti Pioneer neobmedzené možnosti v rovine samčích i samičích línií. V dôsledku toho sú schopní vyvinúť hybridy, ktoré otvárajú pred pestovateľmi hybridných repiek nové perspektívy.

 

PR46W31 je hybridné osivo tradičnej repky olejky, ktorú firma Pioneer uviedla na trh ako prvú; na jeseň roku 2006 ju európski farmári vysiali na viac ako 100,000 hektároch. Na základe výsledkov z poloprevádzokých pokusov ( v r.2007 bola prvá v testoch Pioneer) ako aj dobrých úrod z bežných plôh obstála aj na Slovensku.

 

Ďalšiu generáciu predstavuje repka PR46W14. Tento hybrid sa osvedčil ako najlepší v lokálnych pokusoch Pioneer v roku 2008 (graf č.1) ako aj registračných experimentoch ÚKSÚP (graf č.2). Na pokusnej lokalite ÚKSÚP v obci Beluša (RVO) získal s úrodou 6340 kg/ha prvé miesto, a tým predstihol všetky konkurenčné repky! Tento hybrid s vhodnou výškou, kvalitným zložením oleja, dobrou odolnosťou voči chorobám a nízkou hladinou glykozinolátov predstavuje pre pestovateľov repky vynikajúcu voľbu.

 

V tomto roku uvádzame na trh nový tradičný hybrid pod označením PR46W20, vyznačujúci sa vysokou olejnatosťou semien.

 

Úspešná hybridizácia sa stala pre firmu Pioneer základom pre uvedenie prvých vysokovýkonných nízkych hybridov repky olejky, ktoré sú známe pod obchodným názvom MAXIMUS®. Samičia línia hybridov MAXIMUS® je trpasličia línia s dominantnou dedičnosťou, kým samčia línia predstavuje konvenčnú výšku. Množstvo trpasličích samičích línií treba kombinovať s rozličnými samčími líniami, aby sa dosiahli polotrpasličie hybridy, ktoré poskytujú sľubné úrody a sľubný obsah oleja. Iba najlepšie polotrpasličie hybridy sa predávajú pod obchodným názvom MAXIMUS® a možno ich ľahko rozlíšiť od iných polotrpasličích odrôd repky olejky tým, že sa vyznačujú vysokým obsahom oleja a produktivitou príznačnou pre tradičné hybridy.

 

Naším prvým hybridom repky tohto typu je PR45D01. Mnohí pestovatelia, ktorí si všimli skutočnú homogenitu v dozrievaní tohto hybridu, sa rozhodli pre jej zber bez desikácie, čím značne znížili náklady na výrobu repky olejky. Hybrid PR45D03, ktorý sme predstavili minulý rok sa veľmi rýchlo zaradil medzi najpopulárnejšie nízke hybridné repky. Najväčšou výhodou hybridných repiek MAXIMUS® v porovnaní s tradičnými hybridmi sú ich nízke zberové náklady, pričom si treba všimnú aj tieto faktory:

 

  • Kosba tenších stebiel je ľahšia a vyžaduje si menej vloženej energie.

  • Výkonnosť žacieho stola je vyššia vďaka tenších steblám a kompaktným strukom.
  • Valec mláťačky, vytriasadlo slamy a triediace sitá môžu pracovať lepšie, čím sa skvalitní aj výkonnosť separácie.
  • Celkové straty pri zbere sa redukujú minimálne o 2 percentá.
  • Náklady na desikáciu sú nižšie.
  • Vďaka stabilnému dozrievaniu možno bezpečne určiť optimálny čas zberu.
  • Obilný kombajn sa ľahšie pripraví.
  • Náklady na pohonné látky sa znížia o 30 až 35 percent.
  • Po zbere možno rýchlejšie začať prípravu a kultiváciu pôdy.

 

Okrem hybridov PR45D01,PR45D03 ponúkame tohto roku pestovateľom nový hybrid pod značkou MAXIMUS®, ktorým je PR45D04, predstavujúci ďalší pokrok z hľadiska produktivity a obsahu oleja v šlachtení nízkych hybridných odrôd.

 

V sezóne 2009 sa očakáva, že zasiata plocha repky olejky bude totožná alebo mierne prekročí osevné plochy repky olejky v tejto sezóne. V roku 2008 sa pestovatelia repky na Slovensku rozhodli zasiať produkty firmy Pioneer asi na 7%  percentách celkovej osevnej plochy repky (161 tis.ha) . Firma Pioneer vstúpila so svojimi hybridmi repky na expandujúci trh repky azda v tom najlepšom čase, keď dopyt po olejninách zo strany spracovateľského priemyslu vykazoval rastúcu tendenciu. Skúste našu novú generáciu hybridných odrôd repky olejnej a budete príjemne prekvapení výsledkami!

 

Nízke hybridné odrody MAXIMUS:

Spoločnosť Pioneer sa vždy snažila vyvíjať a prinášať na trh nové a inovatívne osivá, ktoré zvyšujú ziskovosť pestovateľov - nič nemôže byť presvedčivejšie, ako rýchlo rastúci podiel našich hybridných odrôd MAXIMUS® na trhu osív repky olejnej.

Pestovaním týchto výnimočných polotrpasličích odrôd od spoločnosti Pioneer investujete do vyššej efektivity pestovania vašej ozimnej repky.

 

 

PR45D01 „ Nízky silák “

         prvá hybridná odroda MAXIMUS® v našej šľachtiteľskej línii

         najskoršia polotrpasličia hybridná odroda

 

PR45D03 „ Hybrid modernej architektúry “

         najpopulárnejšia polotrpasličia hybridná odroda, ktorá dokáže priniesť úrodu až 90 000 semien/m2

 

PR45D04 „ Inšpirujúca inovácia “NOVÉ!

         pposkytuje najvyšší obsah oleja zo všetkých hybridných odrôd MAXIMUS®

         táto hybridná odroda môže vyvinúť až 6 000 - 6 500 šešúľ/m2

 

Konvenčné hybridné odrody:

Európsky výskumný program spoločnosti Pioneer v oblasti hybridných odrôd repky olejnej priniesol v posledných rokoch viaceré hybridné odrody s vedúcim postavením na trhu. Pretože väčšina pestovateľských plôch repky olejnej je osievaná konvenčnými (vysokými) hybridnými odrodami, venujeme šľachteniu konvenčných hybridných odrôd rovnaké úsilie ako šľachteniu polotrpaličích (nízkych) hybridných odrôd. Naše hybridné odrody repky olejnej sme začali uvádzať vo východnej Európe len v roku 2006, no v súčasnosti využívajú pestovatelia vo východnej Európe už šesť a na Slovensku štyri z komerčne dostupných konvenčných hybridných odrôd. So súčasnou konkurencieschopnou ponukou odrôd patrí spoločnosť Pioneer k vedúcim spoločnostiam na trhu osív s hybridnou repkou olejnou.

 

 

PR46W10 „ Pozná Váš štýl “

          Hybridná odroda s vysokým hrubým výnosom

          Dobrá odozva na vyššie vstupy

 

PR46W14 „ Kde je W14,tam je olej “

          Vynikajúci obsah oleja

          Veľmi dobrá úrodová stabilita

 

PR46W20 „ Objavte viac “NOVÉ!

         Nová konvenčná hybridná odroda

         Najvyšší obsah oleja z odrôd repiek spoločnosti Pioneer

 

PR46W31 „ Úrodový šampión “

         Prvá a najpredávanejšia hybridná odroda repky olejnej od spoločnosti Pioneer

         Vynikajúca prispôsobivosť rôznym podmienkam

 

Produktový katalóg repky 2009

Zamente staré odrody za nové s Pioneer-om!

 

 

Naše hybridy obstáli aj počas suchých mesiacov apríl-máj 2009!

PR46W31 Veľké Chlievany

PR46W14 Veľké Ripňany

PR46W31 Veľké Kosihy

PR46W20 PD Kalná nad Hronom

 

 

Login | Terms Of Use | Privacy Statement
  Trademarks and service marks of Pioneer Hi-Bred International, Inc. |     Copyright 2009