Search
Portfólio hybridov slnečnice 2009

Hybrid Kategória Skorosť RM Rezi-stencia PR Sklon úboru v plnej zrelosti Výška rastliny
Prehľad hybridov s normálnym typom oleja - k.linolová (LO)
PR63A40 LO veľmi skorý 38 PR polovzpr./vzpriamený 7
PR63A90 LO skorý 40 - previsnutý 7
PR63A04 LO skorý 40 PR poloprevisnutý 6
PR63E82 LO/Express stredne skorý 44 PR previsnutý 6
PR63D82  LO stredne skorý 44 PR previsnutý 6
PR64A36 novinka! LO stredne neskorý 46 PR poloprevisnutý 6
PR64A63 LO stredne neskorý 46 PR poloprevisnutý 6
Prehľad hybridov s vysokým obsahom kyseliny olejovej (HO)
PR64H45 HO veľmi skorý 38 PR previsnutý 5
PR64H32 novinka! HO stredne skorý 43 PR poloprevisnutý 5
PR64H24 HO stredne skorý 43 PR poloprevisnutý 5
PR64H41 HO stredne skorý 43 PR poloprevisnutý 7
PR64H42 novinka ! HO/Express stredne skorý 43 PR poloprevisnutý 7
PR64H62 HO stredne neskorý 46 PR previsnutý 6
PR65H22 novinka! HO neskorý 52 PR previsnutý 5
Výška rastliny  1-veľmi vysoká / 9-nízka        

PR63D82 - najpredávanejší hybrid slnečnice za rok 2009 s normálnym typom oleja.

Techológia Express v praxi:

Pichliač roľný (Cirsium arvense) - najnebezpečnejšia burina v porastoch slnečnice.

Porast slnečnice 10 dní po aplikácii EXPRESS 50SX (+ Trend) v dávke 45g/ha (+ 0.1%).

 

Olejniny - hybridy slnečnice:

Olejniny prežívajú renesanciu. Nielen rozlohou územia, na ktorom sa pestujú, ale aj priemerom úrody, výnosnosťou sú na popredných miestach rebríčka našich hospodárskych rastlín. Dnes už tak pestovanie slnečnice ako aj repky vystúpilo z extenzívnych pestovateľských spôsobov, ktoré sme tu poznali pred rokmi. Pestovatelia rozpoznali, že s väčšou investíciou, rozumným dodávaním živín, precíznou ochranou rastlín, dobrým výberom druhov je možné zabezpečiť istotu úrody a výnosy. Preto si čoraz viac pestovateľov slnečnice vyberá hybridy tolerantné na herbicídy. V roku 2006 sme preto zaviedli hybrid PR63E82, u ktorého obsiata plocha za obdobie troch rokov narástla až na súčasných skoro 7 tisíc hektárov, čím sa stal známym v každom kúte Slovenska. Slnečnice Pioneer s obsahom kyseliny linolovej patria, čo sa týka úrody a zdravotného stavu medzi najlepšie. Tzv. high-oleic hybridy tvoria špičku súčasného šlachtenia slnečnice s vysokým obsahom kyseliny olejovej. Tieto produkty predstavujú najlepšiu ponuku na trhu z hľadiska úrody a kompozičných hodnôt.

Tajomstvo úspechu vyššej úrody u slnečnice je porast bez burín!

Herbicíd Express® 50 SX®

Tribenuron-methyl je systémovo pôsobiaci ALS-inhibítor prijímaný predovšetkým listami rastlín. Príjem koreňmi je obmedzený na dobu niekoľkých dní v dôsledku krátkeho reziduálneho pôsobenia v pôde. Veľmi rýchlo zastavuje rast citlivých burín, avšak typické príznaky ich poškodenia (farebné zmeny na listoch burín) sú viditeľné až o 3-10 dní po aplikácii v závislosti na citlivosti a podmienkach rastu burín. Teplo a dostatočná vlhkosť po ošetrení podporujú herbicídny účinok, chladné a suché počasie účinok oneskoruje.

 

Express® 50 SX® v odporúčaných dávkách spoľahlivo ničí široké spektrum dvojklíčnolistových citlivých aj odolných burín ako sú rumančekovité buriny (parumanček nevôňavý, rumany a rumančeky), hviezdica prostredná, bažanka ročná,  hluchavky, konopnica, mrlíky, láskavce, pichliač obyčajný, durman obyčajný, reďkev ohnicovú, horčica roľná, peniažtek roľný, mak vlčí, kapsička pastierska, nevädza poľnú, silenky, mlieč roľný, abutilon a štiavy.  Slabší účinok má na prerastený lipkavec obyčajný (viac ako 3 prasleny) a púpavu obyčajnú. Nepôsobí na veroniku brečťanolistú, zemedym lekársky a trávovité buriny.

 

 

Odporúčaná aplikácia

postemergentne

Express® 50 SX® 22,5 g/ha + Trend™ 0,1% v prípade aplikácie na bežné buriny ( v prípade potreby je možné neskôr postrek opakovať v rovnakej dávke )

Express® 50 SX® 45 g/ha + Trend™ 0,1%  v prípade jednej aplikácie na tažko ničiteľné buriny

 

Herbicíd Express® 50 SX® patrí do skupiny sulfonylmočovinových herbicídov. Aktívnou zložkou prípravku je tribenuron-metyl. Tribenuron-metyl je aj aktívnou zložkou 14 rôznych herbicídnych prípravkov používaných pri pestovaní obilnín. Express® 50 SX® má výhodné toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti a dodáva vo forme rozpustných granúl. Je určený  na postemergentné ničenie dvojklíčnolistových burín vrátane pichliača obyčajného v tolerantných hybridoch slnečnice PR64E82 a PR64H42.

Login | Terms Of Use | Privacy Statement
  Trademarks and service marks of Pioneer Hi-Bred International, Inc. |     Copyright 2009